Λακεδαιμόνιος

Πάντα μου άρεσε στην αφιέρωση των λαφύρων στο Ναό της Αθηνάς Προμάχου
εκείνο το «πλην Λακεδαιμονίων».
Ακόμα και σήμερα το θαυμάζω. Λακεδαιμόνιος δεν είμαι;

 

Ηπειρωτική Εστία. Τεύχος 124. Αύγουστος 1962