Θερμοπύλες

Αφήστε, αφήστε ήσυχους όσους πολέμησαν στις Θερμοπύλες,
τους τριακόσιους του Λεωνίδα τους βαρύναμε με τη δόξα μας,
δεν ήταν ήρωες γιατί έπεσαν στις θέσεις τους,
παρά γιατί ήταν δεμένοι μ’ ένα παμπάλαιο χρέος.
Καλύτερα που δε γύρισαν πίσω στο στρατόπεδο της Σπάρτης,
καλύτερα που δεν άκουσαν πάλι πολλά για το καθήκον.
Το θάνατο τον ήθελαν, γιατί τους ήταν μια σωτηρία από τη Σπάρτη.

 

Ηπειρωτική Εστία. Τεύχος 115. Νοέμβριος 1961